Detta är Vantens föräldrakooperativ 

Vi driver Vantens förskola som en ekonomisk förening. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och avgifter från medlemsfamiljerna. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Vanten.

Föräldrarnas engagemang och deltagande har stor betydelse för Vanten och i gengäld får du som förälder bla:
- Större insyn och kännedom om verksamhet
- En bra kontakt med pedagoger, barn och föräldrar
- Möjlighet att påverka verksamheten och komma med förslag
- Fortlöpande insyn i ekonomin
- Korta beslutsvägar
- Trygghet för dina barn 


Detta förväntas av dig som förälder 

- Deltaga på Vantens föräldramöten
- Deltaga på Vantens årsmöte (Obligatoriskt)
- Storstäda 2 gånger/år
- Hjälpa till med arbetsuppgifter på fixarlistan eller deltaga på fixardagar
- Hjälpa till i barngrupp vid frånvaro av personal 

Familjer på Vantens fritids skall dessutom även klippa gräs 1 gång/säsong samt utföra en enklare trädgårdsuppgift 2 gånger/år. 

Har man barn både på förskolan och fritids så sköter man sysslorna endast på ena stället. OBS! Gäller ej trädgårdsskötseln på fritids.

En presentation av Vantens styrelsemedlemmar hittar du här.