Vantens Förskola består av tre stycken avdelningar. Hos oss är barngrupperna åldershomogena, vilket innebär att barnen går med sina jämnåriga kamrater.

På Tummetott går våra 1-2 åringar, medan  2-3 åringarna går på Vickevire och 4-5 åringarna går på Långeman.

Klicka på namnen ovan för att läsa mer om respektive avdelnings arbete!

Vi har även ett eget tillagningskök där vår kokerska Carina lagar all mat från grunden.